dijous, 20 de desembre de 2012

La biblioteca ha estat guardonada amb el Premi de Bones pràctiques de Lectura Fàcil

Dilluns la biblioteca de Viladecans va rebre el Premi Bones Practiques de Lectura Fàcil. La LF permet la comprensió de llibres, textos, webs, etc. a persones amb dificultats lectores (persones amb discapacitat, gent gran, persones ...amb una escolarització deficient, immigrants, etc.). Perquè tothom té dret a accedir a la informació, a la literatura i a la cultura!